Skip to content Skip to navigation

Година I / 1995, книга 1

Към читателите – „Българска реч“ / 5–6

За висока езикова култура – Максим Сл. Младенов / 6–7

„И царят не е по-голям от граматиците“ – Боримир Кръстев / 7–9

Къде сме ние? – Василка Радева / 9–10

„С чувство за малоценност култура не се прави“ (Александър Балабанов за българския език) – Мария Григорова / 10–12

 

Бележки за езикова култура

За правилния изговор на думата студияТодор Бояджиев / 13

За русизма двуразовМаксим Сл. Младенов / 14

Конференция с международно участиеМаксим Сл. Младенов / 14

Касае, касае, касае ... – Боримир Кръстев / 14–15

Знаете ли, че ... – Андрей Бояджиев / 15

 

Българското словно богатство

Историзми с български произход в лексиката на румънския език – Василка Алексова / 16–17

Диалектната лексика в сборника „Диви разкази“ на Николай Хайтов – Мария К. Китанова / 17–19

Някои български диалектни названия на насекомото калинка-малинкаДарина Младенова / 19–20

 

Етнокултура и реч

Как са се поздравявали старите българи – Боряна Велчева / 21–22

Митът за вечното завръщане и нормата при именуването у българите – Неда Павлова / 22–23

 

Имена в българското езикознание

Димитър Матов (1864–1896) – Василка Радева / 24–25

Иван Леков (1904–1978)– Василка Радева / 25–26

 

Представяме

Стойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с. – Георги Колев / 27–28

И малко история – Христо Първев / 29–32

[view:Insert view=page=102/Българска реч]

Година: 
1995
Том: 
1
Книжка: 
1