Skip to content Skip to navigation

Година VII / 2001, книга 2

Професор Петър Пашов – Йовка Тишева / 7–8

За отговорността на филолога – Клаус Щайнке / 9–12

 

Езикова култура

За паразитната употреба на думата простоВладислав Миланов / 13–14

За какво благодарим, на какво се надявамеВасилка Радева / 15–16

Комисионна – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? (продължение) – Маргарита Димитрова / 17–21

 

Общество и език

Българският език славянски или ...? – Иля Златанов, Палмира Легурска / 22–25

 

Етнокултура и реч

Еньовден – опит за интерпретация на обредната семантика и названието – Неда Павлова / 26–31

 

Българският език и неговите диалекти

За категорията „степен на признака“ в българските диалекти – Марияна Витанова / 32–34

 

Из историята на българския език

За граматиката на Найден Геров – Ралица Цойнска / 35–37

Кирил и Методий – Ваня Мичева / 38–39

Числителното име в документалното наследство на Васил Левски – Маргарита Симеонова / 40–44

 

Хроника

Професор д-р Клаус Щайхке – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Валери Стефанов / 45–46

Професор Петър Пашов – почетен доктор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Радка Влахова / 47–48

Година: 
2001
Том: 
7
Книжка: 
2