Skip to content Skip to navigation

Година VII / 2001, книга 1

Професор д-р Венче Попова – Гергана Дачева / 7–8

 

Език и норма

Пренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма – Владко Мурдаров / 9–11

Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем – Маргарита Димитрова / 12–19

Игра(та) на буквите – Петя Костадинова / 20–23

 

Език и стил

Изменения в журналистическите микрожанрове на популярния български печат – Антония Замбова / 24–30

Езиково-изразни средства от фолклора в документалното наследство на Васил Левски – Маргарита Симеонова / 31–37

 

Българско словно богатство

Болестите като специфична семантична област и тяхната метафоризация – Пенка Баракова / 38–41

Социално ограничена лексика. Хакерският сленг – Владимир Тодоров / 42–46

 

Език и общество

Език, бит и култура на българите в Банат – Максим Сл. Младенов / 47–49

Българските лични имена. Български? Докога? – Владислав Миланов / 50–54

 

Представяме

Потърсете тази книга – Мая Байрамова / 55–59

Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски – Иван Добрев / 60–61

Година: 
2001
Том: 
7
Книжка: 
1