Skip to content Skip to navigation

Година XVI / 2010, книга 3

Актуални страници

Граници на българската речь и държава въ миналото и днесъ – Стефан Младенов / 5 – 11

Стефан Младенов (1880 – 1963) – Любомир Андрейчин / 12 – 15

Специфика и уникалност на Стефан Младеновия „Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за потекло и състав“ – Борис Парашкевов / 16 – 25

Етнокултура и реч

Светът на птиците в българската езикова картина на света – Марияна Витанова / 26 – 32

Общество и език

Българският език в обстановка на глобално езиково разнообразие – Радост Железарова / 33 – 37

Българският език и неговите диалекти

Към изследването на Банатския говор – Боряна Велчева / 38 – 41

Названия (термини) за сватовници в българския език. Произход и разпространение – Христо Холиолчев / 42 – 53

Ломешки говор в разкази и приказки – Вачко М. Илиев / 54 – 59

Българското черковно-историческо наследство в Беломорието – Георги Митринов / 60 – 67

Българското словно богатство

Болѣре, вельможѧ и могѫте в старобългарската книжнина – Татяна Славова / 68 – 77

Асоциираща апроксимация или лексикални капани в ежедневието ни – Марта Кърпачева / 78 – 80

Представяме

Г. К. Венедиктов. Исследования по лингвистической болгаристике. ИСл. ТАН, Москва, 2009, 468 – Ралица Цойнска / 81 – 86

Нов етнолингвистичен труд, посветен на българската сватба (Е. С. Узенёва, Болгарская свадьба. Этнолигвистическое исследование. Изд. Индрик, отв. ред. С. М. Толстая, Москва, 2010, 280 с.). – Мария Китанова / 87 – 89

Нов чешко-български разговорник. Bulgarština. Konverzace se slovníkem a gramatikou. Lingea, Brno, 2010. – Елена Крейчова / 90 – 91

Година: 
2010
Том: 
16
Книжка: 
3