Skip to content Skip to navigation

Година III / 1997, книга 3–4

Типология на книжовните изговорни варианти. – Тодор Бояджиев / 5–9

 

Езикова култура

За правилна употреба на бройната форма за множествено число – Петър Пашов / 10–13

Наклонената черта – графично-пунктуационен знак в настъпление – Пенка Баракова / 13–18

Обръщенията – Стефан Брезински / 18–19

Как се сади райграс? – Стефан Брезински / 19–20

Аналист или анализатор – Мария Китанова / 20–21

 

Език и реч

Вдъхновеният изпълнител на Вазовата „Епопея“. (Послучай 100 години от рождението на Константин Кисимов) – Русин Русинов / 22-23

 

Етнокултура и реч

 

Обидни ли са националните имена – Радка Влахова / 24-26

Българският език: славянската периферия – Иля Златанов, Палмира Легурска / 26–27

 

Българското словно богатство

Семантични промени на думите – Татяна Вълчанова / 28–31

За думата персонаж – Русин Русинов / 31–32

Семантика и фоника на думата кураж – Константин Попов / 33–34

 

Из историята на българския език

Най-старият известен досега писмен документ в Родопите от епохата на ВъзражданетоГеорги Митринов / 35–37

Старата дума лошчика – Красимира Колева / 37–38

 

Имена в българската наука и култура

Петко Славейков (1827–1895) – Калина Иванова / 39–44

За язиците – Петко Р. Славейков / 44

Езикоучението на българите – Петко Р. Славейков / 45–46

Моско Москов на седемдесет години – Петя Асенова / 46–48

Същност на борбата за чистота на езика – Моско Москов / 49–52

 

Представяме

Първа книга по история на езикознанието – Петя Асенова / 53–55

Странстванията на „вечния монах“ – Майя Йонова / 55–57

Константин Попов. Камбаната на времето. София, 1997, 172 стр. – Блажо Блажев / 57–59

Добрата дума – Константин Попов / 59–60

Ейми Туйнг за себе си и за своите занимания в България – Ангел Ангелов / 61–62

 

Хроника

Проблеми на българския правопис и правоговор – Мариана Георгиева / 63–64

Година: 
1997
Том: 
3
Книжка: 
3–4