Skip to content Skip to navigation

Година I / 1995, книга 2

Максим Славчев Младенов – Василка Радева / 7–8

Доктор Максим Славчев Младенов (В началото на големия творчески път) – Дина Станишева / 9–12

Избледнели спомени от Ново село и Видин – Христо Първев / 13–14

 

Бележки за езикова култура

Понятието „езикова култура“ е много широко – Стефан Брезински / 15–17

Река̀, река̀т, а не реча̀, реча̀ш – Максим Сл. Младенов / 17

Няколки сродни думи с основа – -благ- – Василка Радева / 18–19

 

Българският език в чужбина

Лекторатите по български език в немските университети – Зигрун Комати / 20–22

 

Българското словно богатство

Български диалектни названия на съзвездението Орион – Дарина Младенова / 23–24

За названието на една обувка, което някога е било названието на кораб – Мария Рачева / 24–26

Диалектно словосъчетание за 'сключвам брак' – Василка Алексова / 26–27

Синоними на глагола „бия“ в речника на бурелския говор – Райко Любенов / 27–29

Из старото българско словно богатство – Боряна Велчева, Ангелина Даскалова / 29–30

 

Етнокултура и реч

За едно роднинско название и връзката му с традиционната духовна култура – Неда Павлова / 31–32

Названията на месеците декември и януари в българските говори – Мария Китанова / 32–34

 

Българският език в училище

Разумно ли е седмокласници да правят литературни анализи (Отговор на нелитературен въпрос) – Сесилия Теллалова / 35–36

Тестовете за проверка и оценка на знанията по български език – Боримир Кръстев / 37–38

 

Езикът и обществото

Карел Чапек. Критика на думите (превод от чешки Йорданка Трифонова) – Редакционна / 39

Ако бях лингвист – Карел Чапек / 39–40

Социолингвистична публицистика. Ние и те – Боримир Кръстев / 41

 

Представяме

Максим Сл. Младенов. Българските говори в Румънив (Изд. на БАН, С., 1993, 444 с. + 9 карти) – Георги Колев / 42–43

Невесели мисли около една българоведска чудесна книга – Христо Иванов / 43–45

Калина Иванова, Руселина Ницолова. Ние, говорещите хора. (Уние. издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, 229 с.) – Радка Влахова / 45–47

Нова културна общност – израз на признателност към делото на Найден Геров – Васил Пернишки / 47

Година: 
1995
Том: 
1
Книжка: 
2