Skip to content Skip to navigation

Година XVI / 2010, книга 1-2

Актуални страници

Книжовен език, езикови норми и правилност на речта – Любомир Андрейчин / 5 – 10

Мъките на словото – Любомир Андрейчин / 11 – 15

Професор Любомир Андрейчин – на своя езиков и граждански пост до края на дните си – Лилия Манолова / 16 – 17

Общество и език

Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим

Знаете ли приказката ... – Елена Денева / 18 – 19

В началото беше промяната – Деница Зайкова / 20 – 21

Поколението ЗДР – Ива Петкова / 21 – 24

Словото е началото на всички начала – Хари Радева / 24 – 26

Език мой свещен! – Пламен Недков / 27 – 30

Език, чувствителност, морал ... – Миряна Цветанова / 31 – 34

Българското словно богатство

Чужди числителни и техни производни в лексикалната система на българския език – Борис Парашкевов / 35 – 58

Славният и нарочит Срѣдець – Боряна Велчева / 59 – 62

Езикова култура

Културата на езика в съчетанието културен туризъм Красимира Колева / 63 – 64

За словосъчетанието духовен педерастВанина Сумрова / 65 – 67

Език и стил

За поетиката на стихотворението „Блян“ от Елена Алекова – Констанин Попов / 68 – 71

Българският език и неговите диалекти

Една малко известна страна от научната дейсност на проф. д-р Максим Сл. Младенов – Георги Митринов / 72 – 83

Апроксимация и диалектология – Марта Кърпачева / 84 – 87

Обредното лице 'стари сват' в българската сватба – Христо Холиолчев / 88 – 93

Особености на говори в Ксантийско и Гюмюрджийско (според топоними от „Българо-мохамеданските селища в Южни Родопи“ пт патриарх Кирил) – Ружа Маринска / 94 – 97

Представяме

Отговорността пред езика 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачакова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, 298 с. – Николай Николов / 98 –106

Лилия Манолова. Етикет и речев етикет. Изд. „Мартилен“, София, 2008, 148 с. – Кристияна Симеонова / 107 – 110

Българският език – съвременни интерпретации и практически съвети. М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010 – Андреана Ефтимова / 111 – 114

Мария Китанова. Стилистична функция на диалектизмите в съвременната художествена проза (по материали на Николай Хайтов и Йордан Радичков). Изд. „Ето“, София, 2008. 115 с. – Марияна Витанова / 115 – 117

Хроника

Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин – Владислав Миланов, Надежда Михайлова – Сталянова / 118 – 119

Година: 
2010
Том: 
16
Книжка: 
1-2