Skip to content Skip to navigation

Година IV / 1998, кн. 1

Христо Ботев – Любомир Андрейчин / 7–9

Езикът на смешното – Венче Попова / 9–16

Музикални връзки между България и Швеция – Арне Хулт (Гьотеборг) / 16–18

Комбинация от тире и запетая в поезията на Христо Ботев – Русин Русинов / 18–19

 

Езикова култура

Грешки при употребата на деепричастието – Петър Пашов / 20–23

Морен сокол пие...“ – Стефан Брезински / 23

За недоразуменията при тълкуване на някои диалектни особености – Георги Митринов / 23–24

 

Езикът и обществото

Наистина ли трябва да останат в немилост народните будители – Христо Първев / 25–31

Ден на народните будители, а не „ден на народния будител“ – Русин Русинов / 31

Българският език в Унгария – тревожните въпроси на бъдещето – Петър Сотиров / 31–34

 

Етнокултура и реч

Защо тя, а не той? – Иля Златанов, Палмира Легурска / 35–36

 

Българското словно богатство

Митарствата на няколко думи – Ангел Г. Ангелов / 37–39

 

Език и реч

Идейно-художествената сила на стихотворението „Кочо“ от Иван Вазов – Константин Попов / 40–42

 

Представяме

Първи речник на българските антоними (Ем. Пернишка, С. Василева. Речник на антонимите в българския език. С.: Петър Берон, 1997, 384 с.) – Кирил Димчев / 43–44

 

Хроника

Професор д-р Хайнц Миклас – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Майя Йонова / 45–46

Конференция в памет на Петър Илчев – Владислав Кърпачев, Албена Йорданова / 46–48

Година: 
1998
Том: 
4
Книжка: 
1