Skip to content Skip to navigation
Петрова, Анастасия, авт . 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В , Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 370-378. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
Калдиева-Захариева, Стефана, авт . 2013. Българска фразеология. Българска лексикология и фразеология. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS