Skip to content Skip to navigation
Hacking, Ian, авт . 1990. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge UP.
Foucault, Michel, авт . 1980. "Two Lectures". В , Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, 78-108. London: Pantheon Books.
Certeau, M., авт . 2000. The Certeau Reader. Oxford: Blackwell.
Маркс, Карл, авт . 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В , Процесът на производството на капитала, vol. I. София: БКП.
Константинов, Константин, авт . 1968. Неврастения. В , Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS