Skip to content Skip to navigation

Год. X (2016), кн. 15

Стара София

 

Анджело де Губернатис - България и българите

(прев. Радостин Желев) / 9

Николай Чернокожев - Градът - място и места на писателя

(Иван Вазов. Драски и шарки) / 29

Милена Кирова - Qui bene labuit... Константин Иречек в София,

София в Българския дневник на Иречек / 51

Български

Год. XII (2018), кн. 19

Литература и фантастика

Анонимно рецензиране

От две години авторските статии в списание „Литературата“ подлежат на анонимно рецензиране от двама, несвързани с редакцията на списанието, специалисти в съответната научна област.

Броят в pdf

Съдържание

Български

Год. XI (2017), кн. 17

Литература за деца

 Броят в pdf

Съдържание

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова)

Дебора Стивънсън, Класика и канон (прев. от английски Радостин Желев)

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев)

Български

Год. XI (2017), кн. 16

Любовта в литературата

Броят в pdf

Съдържание

20-те най-известни любовни сюжета в историята и в литературата

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков)

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова)

Български

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS