Skip to content Skip to navigation
Paliga, S. авт, 2006. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian, Bucureşti: Universatea din Bucureşti.
Ciorănescu, A. авт, 2001. Dicționarul etimologic al limbii române 2nd изд, Bucureşti: Universidad de La Laguna.
Ciorănescu, A. авт, 1958. Diccionario etimologico rumano, Madrid: Universidad de La Laguna.
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Георгиев, В.И. и съавт. ред-ри, 1971. Български етимологичен речник, София: БАН.
Константинов, К. авт, 1959. Път през годините : Спомени, София: Български писател.
Бобчев, С. авт, 1900. На всесветската парижка изложба, София: Печ. С. М. Бъзайтов.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS