Skip to content Skip to navigation

Изисквания за публикуване

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В

 СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“

 

Уважаеми колеги,

 

Пред Вас е сп. „Литературата”, което от 2007 г. излиза в този  възстановен/обновен формат. Неговата периодичност е две книжки в рамките на календарната година. Първата - „лятната”, излиза през юни-юли, а втората - „зимната” - през месеците ноември-декември.

Български

Год. X (2016), кн. 15

Стара София

 

Анджело де Губернатис - България и българите

(прев. Радостин Желев) / 9

Николай Чернокожев - Градът - място и места на писателя

(Иван Вазов. Драски и шарки) / 29

Милена Кирова - Qui bene labuit... Константин Иречек в София,

София в Българския дневник на Иречек / 51

Български

Год. XII (2018), кн. 18

Теоретични въпроси на превода

Броят в pdf

Съдържание

Владимир Набоков, Изкуството на превода  (прев. от английски Весела Генова) / 9

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова) / 21

Уан Нин и Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед  (прев. от испански Теодора Цанкова) / 33

Български

Год. XI (2017), кн. 17

Литература за деца

 Броят в pdf

Съдържание

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Дебора Стивънсън, Класика и канон  (прев. от английски  Радостин Желев) / 31

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев) / 57

Български

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS