Skip to content Skip to navigation
Гиндин, Л. А, авт . 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В , Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография, 48 – 67.
Iordan, Iorgu, Alexandru Graurși & Ion Coteanu (ред-ри).. 2006. Dicționarul limbii române. Serie nouă. (ред-ри)Iorgu Iordan, Graurși, Alexandru & Coteanu, Ion. . Том T. 1, Partea a 3-a, Litera D. Bucureşti: Ed. Academiei Române.
Russu, I, авт . 1969. Die Sprache der Thraco-Daker. Bucureşti: Fundaţia Evenimentul.
Șăineanu, L, авт . 1999. Semasiologia limbii române. Ed. 2. , 1999.. 2nd изд. Timișoara: ???
Paliga, Sorin, авт . 2006. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti: Universatea din Bucureşti.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS