Skip to content Skip to navigation

Етика на публикуване

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Списание  ЛИТЕРАТУРАТА одобрява и прилага нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE),  Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors,  Code of Conduct for Journal Publishers

Български

Изисквания за публикуване

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В

 СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“

 

Уважаеми колеги,

 

Пред Вас е сп. „Литературата”, което от 2007 г. излиза в този  възстановен/обновен формат. Неговата периодичност е две книжки в рамките на календарната година. Първата - „лятната”, излиза през юни-юли, а втората - „зимната” - през месеците ноември-декември.

Български

Год. X (2016), кн. 15

Стара София

 

Анджело де Губернатис - България и българите

(прев. Радостин Желев) / 9

Николай Чернокожев - Градът - място и места на писателя

(Иван Вазов. Драски и шарки) / 29

Милена Кирова - Qui bene labuit... Константин Иречек в София,

София в Българския дневник на Иречек / 51

Български

Год. XII (2018), кн. 18

Теоретични въпроси на превода

Броят в pdf

Съдържание

Владимир Набоков, Изкуството на превода  (прев. от английски Весела Генова) / 9

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова) / 21

Уан Нин и Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед  (прев. от испански Теодора Цанкова) / 33

Български

Год. XI (2017), кн. 17

Литература за деца

 Броят в pdf

Съдържание

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Дебора Стивънсън, Класика и канон  (прев. от английски  Радостин Желев) / 31

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев) / 57

Български

Год. XI (2017), кн. 16

Любовта в литературата

Броят в pdf

Съдържание

 

Най-известните любовни сюжети в литературата (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков) / 15

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова) / 34

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев) / 81

Български
Ayto, J. ред, 1993. Oxford Dictionary of English Idioms, Oxford: Oxford University Press.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS