Skip to content Skip to navigation
Константинов, К. авт, 1959. Път през годините : Спомени, София: Български писател.
Бобчев, С. авт, 1900. На всесветската парижка изложба, София: Печ. С. М. Бъзайтов.
Уелбек, М. авт, 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Барт, Р. авт, 2003. Система моды. Статьи по семиотике культуры, Москва: Издательство им. Сабашниковых.
Roelke, V. авт, 2001. Electrified Nerves, Degenerated Bodies: Medical Discourses on Neurasthenia in Germany, circa 1880-1914. В M. Gijswijt-Hofstra & Porter, R., ред-ри Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War . Amsterdam & New York: Rodopi, с-ци 177-198.
Shiraev, E. авт, 2014. A History of Psychology: A Global Perspective 2nd изд, New York: Sage Publication.
Porter, R. авт, 2001. “Nervousness, Eighteenth and Nineteenth Century Style: From Luxury to Labor”. В M. Gijswijt-Hofstra & Porter, R., ред-ри Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War. Amsterdam & New York: Rodopi, с-ци 31-50.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS