Skip to content Skip to navigation
Harvey, D., авт . 2003. Paris, Capital of Modernity. New York: Routledge.
Benjamin, Walter, авт . 1999. The Arcades Project. Harvard: Harvard University Press.
Чолакова, Г. & Г. Сивева, авт-ри . 2000. Константин Константинов: Био-библиография. Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.
Фуко, Мишел, авт . 2003. За другите пространства. Литературен вестник. 12-13.
Константинов, Константин, авт . 1930. По земята. София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, Константин, авт . 1912. Писма от Париж. Демократически преглед. 80-90; 212-220; 390-396.
Карима, Ана, авт . 1905. В Париж: Скици. Тутракан: Мавродинов.
Зимел, Георг, авт . 2014. Големият град и духовният живот. В , Фрагментарният характер на живота, 36-57. София: Кристика и хуманизъм.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS