Skip to content Skip to navigation
Vraciu, A. авт, 1980. Limba daco-geților, Timișoara: Facla.
Russu, I. авт, 1970. Elemente autohtone în limba româna : substratul comun româno-albanez, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
Brâncuş, G. авт, 1983. Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Rosetti, A. авт, 1968. Istoria limbii române de la origini pînă în secolul al XVII-lea, Bucureşti: Editura pentru Literatură.
Densusianu, O. авт, 1901. Histoire de la langue roumaine, Paris: Е. Leroux.
Гиндин, Л.А. авт, 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В В. Д. Королюк, ред Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. с-ци 48 – 67.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS