Skip to content Skip to navigation
Гиндин, Л.А. авт, 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В В. Д. Королюк, ред Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. с-ци 48 – 67.
Iordan, I., Graurși, A. & Coteanu, I. ред-ри, 2006. Dicționarul limbii române. Serie nouă, Bucureşti: Ed. Academiei Române.
Russu, I. авт, 1969. Die Sprache der Thraco-Daker, Bucureşti: Fundaţia Evenimentul.
Șăineanu, L. авт, 1999. Semasiologia limbii române. Ed. 2. , 1999. 2nd изд, Timișoara: ???
Paliga, S. авт, 2006. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian, Bucureşti: Universatea din Bucureşti.
Ciorănescu, A. авт, 2001. Dicționarul etimologic al limbii române 2nd изд, Bucureşti: Universidad de La Laguna.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS