Skip to content Skip to navigation
Rosetti, A. авт, 1968. Istoria limbii române de la origini pînă în secolul al XVII-lea, Bucureşti: Editura pentru Literatură.
Densusianu, O. авт, 1901. Histoire de la langue roumaine, Paris: Е. Leroux.
Гиндин, Л.А. авт, 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. В В. Д. Королюк, ред Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. с-ци 48 – 67.
Iordan, I., Graurși, A. & Coteanu, I. ред-ри, 2006. Dicționarul limbii române. Serie nouă, Bucureşti: Ed. Academiei Române.
Russu, I. авт, 1969. Die Sprache der Thraco-Daker, Bucureşti: Fundaţia Evenimentul.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS