Skip to content Skip to navigation
Маркс, Карл, авт . 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В , Процесът на производството на капитала, vol. I. София: БКП.
Константинов, Константин, авт . 1968. Неврастения. В , Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
Пенчев, Бойко, авт . 2003. Българският модернизъм: моделирането на Аза. София: Софийски университет.
Мутафов, Чавдар, авт . 1940. Технически разкази. Библиотека „Завети“. София: Завети.
Мутафов, Чавдар, авт . 2004. Дилетант. София: Издателско ателие „Аб“.. София: Издателско ателие „Аб“.
Нурижан, Жорж, авт . 1941. Стожери на българската литература. . Том 2. София: Доверие.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS