Skip to content Skip to navigation

Екип

Татяна Ангелова, проф. д-р

Ренета Божанкова, проф. д-р

Андрей Бояджиев, доц. д-р (ръководител)

Радостина Велева

Добромир Григоров, доц. д-р

Галин Дралчев

Радост Железарова, гл. ас. д-р

Иван Иванов

Елка Миленкова

Ина Михайлова

Ружа Мускурова

Биляна Радева, гл. ас. д-р

Валери Стефанов, проф. дфн

Надежда Стоянова, гл. ас. д-р

Снежана Филчева

Камелия Христова

Александър Дадов

Ася Иванова

Виктория Кощрина

Мила Милиева

Десислава Поповска