Skip to content Skip to navigation

Год. XI (2017), кн. 16

Любовта в литературата

Броят в pdf

Съдържание

 

Най-известните любовни сюжети в литературата (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков) / 15

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова) / 34

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев) / 81

Български
Ayto, J. ред, 1993. Oxford Dictionary of English Idioms, Oxford: Oxford University Press.
University, C. авт, 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms, Cambridge: Cambridge University Press.
Янкова, Н. и съавт. авт-ри, 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), с-ци365–369.
Фомина, М. авт, 1990. Современный русский язык. Лексикология 3rd изд, Москва: Высшая школа.
Петрова, А. авт, 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 370-378.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS