Skip to content Skip to navigation
Ayto, J. ed., 1993. Oxford Dictionary of English Idioms, Oxford: Oxford University Press.
University, C., 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms, Cambridge: Cambridge University Press.
Янкова, Н. et al., 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), pp.365–369.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS