Skip to content Skip to navigation
Петрова, А., 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. In Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 370-378.
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Pages

Subscribe to St. Naum RSS