Skip to content Skip to navigation
Râdulescu, M.-M., 1984. Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the Substratum of Romanian and Albanian. Journal of Indo-European Studies, 12(1-2), pp.77 – 192.
Vraciu, A., 1980. Limba daco-geților, Timișoara: Facla.
Russu, I., 1970. Elemente autohtone în limba româna : substratul comun româno-albanez, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
Brâncuş, G., 1983. Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Гиндин, Л.А., 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. In В. Д. Королюк, ed. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. pp. 48 – 67.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS