Skip to content Skip to navigation
Гиндин, Л.А., 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. In В. Д. Королюк, ed. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. pp. 48 – 67.
Iordan, I., Graurși, A. & Coteanu, I. eds., 2006. Dicționarul limbii române. Serie nouă, Bucureşti: Ed. Academiei Române.
Russu, I., 1969. Die Sprache der Thraco-Daker, Bucureşti: Fundaţia Evenimentul.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS