Skip to content Skip to navigation

Пролет 2009

Доклади от конференцията на проект ЕОС „Електронно обучение — проекти и реалности“ (Софийски университет, 23 януари 2009 г.)

Статии

Рубрика: