Skip to content Skip to navigation

Надежда Стоянова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Д-р Надежда Стоянова е главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, катедра „Българска литература“.

Завършва българска филология (2006) и магистърска програма „Литературознание“ (2007) в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 до 2012 г. е докторант по Българска литература от Освобождението до наши дни в катедра „Българска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)“.

Автор е на книгата “Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето” (2015), както и на статии и студии в сборници с литературна критика и в специализирания периодичен печат.

Част е от редакционния екип на сп. „Littera et Lingua“. 

Библиографски записи в Libri Slavici: