Skip to content Skip to navigation

Лято 2012

dsc_1974

 

Валентин Тузсузов- Атин

 

 

 

Увод на редакторите

 

Художествено време и литературна история

Румяна Евтимова (СУ). Градове и години в поезията на Осип Манделщам
Адриана Дамянова (СУ). Време, памет, идентичност в съвременната българска литература (опит върху три прозаически текста)

Надежда Стоянова (СУ). Машината и времето

Сирма Данова (СУ). Кървава песен

История на фолклористиката

Маргарита Младенова (СУ). Проучванията върху славянската и българската народна култура в Катедрата по славянско езикознание и етнография

Вяра Найденова (ПУ). От Клод Леви-Строс през йотацията и палатализацията до…

Милена Любенова (БАН). Дипломни работи, защитени в Катедрата по славянско езикознание и етнография

Константин Панайотов (БАН). Студентски работи и теренни материали, съхранявани в Катедрата по славянско езикознание и етнография

Светлана Лефтерова (БАН). Висшите учебни заведения – културни и научни институции, занимаващи се с фолклор и фолклористична дейност

Барбора Махова (Масариков университет). Чешките етнолози за България – ново начало на старата традиция?

Николай Папучиев (СУ). Архивът на словесното наследство

Ирина Коларска (БАН). Архивите – последният адрес на някои обредни практики

Рубрика: