Skip to content Skip to navigation

Мира Душкова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Гл. ас. д-р Мира Душкова е поет и литературовед. Завършва българска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Защитава докторска степен на тема „Поетика на Константин-Константиновия разказ" (2010). Преподавател по литература в Русенския университет „А. Кънчев“, катедра „Български език, литература и изкуство“. Автор е на три книги с поезия, на сборник с разкази и на първата монография за писателя К. Константинов „Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази“ (2012, 2013). Научните й интереси са свързани с най-новата и със съвременната българска литература: поетика, литературна история, литературна периодика, методика на обучението по литература.