Skip to content Skip to navigation

Година 13, книжка 1 (Пролет) 2016

Дърво

Христо Христов. „Дърво“, бронз, пластика

Рецептивни теории

От редакцията

Прочити

Георги Герджиков (СУ). От историзираната философия до философията на историята при Пол Рикьор

Богдана Паскалева (Семинар за хуманитаристи). Литературният образ в „акта на четене“ („Актът на четенето“ на В. Изер и „Лаокоон“ на Лесинг)

Катерина Клинкова (СУ). Образ и време: рецепция

Александър Попов (ИИКТ), Владимир Полеганов (СУ). Читателят на научна фантастика: опитите за читателска теория на жанра

Катерина Кокинова (Семинар за хуманитаристи). Има ли читател в този текст? Добрият, верният и скъпият (Кратък пътеводител на читателския стопаджия)

Диалози

Ренате Лахман (Университет на Констанц). Памет и литература (откъс)

Дискусия с д-р Мартин Каплицки (Карлов университет) върху прагматизма на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер

Година: 
2016
Книжка: 
1
Том: 
13
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
02.02.2017