Skip to content Skip to navigation

Албена Мирчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Общо, индоевропейско и балканско езикознание

гл. ас. д-р

Преподавател по увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици.

Интернет страница: