Skip to content Skip to navigation

Авторски права

Всички изпратени материали трябва да бъдат оригинални съчинения на авторите си, ако друго не е специално уговорено и отбелязано.

Всички текстове, включени в Littera et Lingua, са собственост на техните автори и се използват единствено с тяхно позволение. Настояваме читателите да прилагат същите принципи на честната употреба към материалите от този електронен архив, които спазват при работа с публикации на печатни текстове. Публикациите в Littera et Lingua могат да се четат в Мрежата, да се копират за лична употреба или да се цитират с позоваване на това електронно списание. Текстът не може да бъде издаван след електронната си публикация в Littera et Lingua, редактиран или променян по какъвто и да е начин без разрешението на автора. Както и при печатните материали, би трябвало да се подхожда с особено внимание при правене на извадки и цитиране на авторския текст, като се осигурява точно предаване на гледните точки, мненията и аргументите, съдържащи се в оригиналното произведение.

Редакторите си запазват ограниченото право да издават авторския материал, вече публикуван в Littera et Lingua, без да бъде променян, в специализирани тематични електронни издания (например сборници и антологии и т.н.) .  Ако авторският материал вече има книжна публикация, е необходимо писмено разрешение на предишните издатели, за да може текстът да се появи в брой на Littera et Lingua.

Авторите, които биха желали да издадат и на хартия текстовете, представени за първи път в това електронно списание, трябва ясно да отбележат адреса на електронния вариант и да уведомят за книжното издание редакторите на Littera et Lingua.

Списанието не приема материали, които вече са публикувани другаде в електронен вид.

Всички материали на авторите в списанието се публикуват според условията на Creative Commons лиценза: Признание-Некомерсиално-Без производни произведения 3.0 Нелокализиран. Следните определения са взети от българския превод:

Можете свободно:

Съгласно следните условия:

 • ПризнаниеТрябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

  Attribute this work:
  Information

  Какво означава "Признание на произведението"?
  Страницата, от която се прехвъркихте тук съдържа вградени метаданни, включително как създателят на произведението желае да бъде кредитиран при всяко по-нататъчно използване на създаденото от него. Можете да използвате този HTML код, за да кредитирате творбата. Това ще включи метаданните за първичното произведение във вашата страница така, че желаещите да могат да го намерят.
 • НекомерсиалноПроизведението не може да бъде използвано за комерсиални цели.

 • Без производни произведенияПроизведението не може да бъде променяно, преработвано или надграждано.

Българският вариант на това резюме, както и пълният текст на договора могат да се прочетат на страниците на Creative Commons.

Емблемата на списанието е дело на художника и интернет дизайнера Калин Димитров.

За дизайна на страниците е използван моделът Rhuk Milkyway от Rocket Theme