Skip to content Skip to navigation

Година XIX / 2013, книга 2

Езиковедското наследство на проф. Любомир МилетичТодор Бояджиев / 5 – 14

Професор Любомир Милетич и Славянският семинарВладко Мурдаров / 15 – 19

Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир МилетичСлавка Керемидчиева / 20 – 26

Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир МилетичТенчо Дерекювлиев / 26 – 32

Говорите на Южна Тракия в изследванията на Любомир МилетичМария Китанова / 33 – 36

“Die Rhodoрemundarten” в превод на български езикЕнчо Тилев / 37 – 40

Българският език и неговите диалекти

Семантичните диалектизми в българските говориМарияна Витанова / 41 – 44

Акцентни особености при словоизменението на именната система в българските говори в Гора, Република АлбанияЛучия Антонова-Василева / 45 – 53

Прилагателни със значение ‘кух – за орех, лешник’ в родопските говориЛиляна Василева / 54 – 58

Езикова култура

Българското словно богатство и речта на пресатаВасилка Радева / 59 – 64

Още веднъж за „благодарение на ....“Марта Кърпачева / 65 – 66

Етнокултура и реч

Семантичен анализ на понятието майкаЮстина Войчеховска / 67 – 70

Названия за ‘жена-родилка’ в българския езикХристо Холиолчев / 71 – 75

Представяме

Една дълго чакана книга. Афхимандрит д-р Атанасий Бончев. Речник на църковнославянския език. т. I. C., 2002; т. II, C., 2012.Татяна Илиева / 76 – 78

Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. Калина Мичева-Пейчева. Изд. „Валентин Траянов“, София, 2013. Мария Китанова / 79 – 81

Първо критическо издание на „История славянобългарска“ с превод, коментар и факсимиле на Паисиевия оригиналАнета Димитрова / 82 – 83

Xроника

Изложба, посветена на 1150-тата годишнина на славянската писменост. Слово при откриване на изложбата Анна-Мария Тотоманова / 84 – 86

Изложба Първият библиотекар на Висшето училищеРадосвета Минчева / 87 – 88

Година: 
2013
Том: 
19
Книжка: 
2