Skip to content Skip to navigation

Година II / 1996, книга 4

Професор Беньо Цонев 1863 – 1926 – Руселина Ницолова / 7–9

 

Актуални страници

Към правописна обнова - Беньо Цонев / 10–17

Диалектните класификации на Беньо Цонев – Тодор Бояджиев / 18–21

Беньо Цонев за една особеност на пограничните говори – Владимир Жобов / 21–22

 

Езикова култура

От книгата на П. Пашов, Хр. Първев. Българският правоговор. Библ. Образоване, издателство Анубис и СБП, София, 1996 г., 207 с.:

Не смесвайте оказвам и указвамПетър Пашов, Христо Първев / 23–24

Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърваПетър Пашов, Христо Първев / 24

Ганьо или Ганю, Стойо или СтоюПетър Пашов, Христо Първев / 25

Гергин и Гиргин, Буюклиев или БоюклиевПетър Пашов, Христо Първев / 25

 

Към значението и употребата на думата даскалВасилка Радева / 25–27

Ма̀дарски или Мада̀рски конник – Русин Русинов / 27–28

За плеонастичното съчетание полифонично звучащиРумяна Пишева / 28

 

Българското словно богатство

Поетическата реч на Владимир Голев – Русин Русинов / 29–31

 

Българският език и неговите диалекти

Интересни данни за български говор на погърчени села в Източна и Западна Тракия – Георги Митринов / 32–33

 

Представяме

Професор д-р Ърнест Скатън – Доктор хонорис кауза на Софийския университет Св. Климент Охридски – Редакция / 34–35

Чуждестранни българисти, носители на наградата Артур Лундквист

Рогер Гилин (Упсала, Швеция) – Йовка Тишева / 36–38

Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция) – Радка Влахова / 38–40

 

Хроника

Животворни извори, които не трябва да заглъхват – Христо Първев / 40–42

Пети българо-скандинавски симпозиум – възобновена традиция и нови перспективи – Йовка Тишева / 43–45

Шуменският университет отбелязва 25-годишнината си с международна конференция – Красимира Колева / 45–47

Година: 
1996
Том: 
2
Книжка: 
4