Skip to content Skip to navigation

Година II / 1996, книга 2

Българската азбука и нашата културна традиция – Мая Байрамова / 5–12

 

Езикова култура

Словообразувателна тенденция или правописен хаос – Мария Григорова / 13–15

Заек и паяк – Стефан Брезински / 15–16

 

Из историята на българския език

Четириевангелието на цар Иван Александър – особености на превода – Татяна Славова / 17–19

 

Българското словно богатство

За добрата и злата сила на думите. II част – Емилия Пернишка / 20–22

 

Език и реч

Сполучливи и несполучливи комуникативни актове. II част – Пенка Баракова / 23–25

Как да бъдем убедителни – Радка Влахова / 25–27

Ненадминат майстор на българската сценична реч (По случай 120 години от рождението на Сава Огнянов) – Русин Русинов / 28–29

 

Имена в българското езикознание

Доцент Стайко Кабасанов на 90 години – Тодор Бояджиев / 30–32

 

Представяме

Полезен труд по синтаксис на българския език – Йовка Тишева / 33-35

 

Хроника

Професор Еухенио Косериу – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – Иван Кънчев / 36–38

Професор Волфганг Геземан – българистиката като съдба – Боян Биолчев / 38–39

Езиковедска конференция в Софийския университет – Величко Панайотов / 40–41

Традиционни Кирило-Методиеви четения във Факултета по славянски филологии – Ренета Александрова / 42–45

Юбилейна научна сесия, посветена на 115 години морско образование в България – Йовка Тишева, Радко Шопов / 45–46

Година: 
1996
Том: 
2
Книжка: 
2