Skip to content Skip to navigation

Година XIX / 2013, книга 1

Достойно присъствие в езиковедската наука – Василка Радева / 5 – 8

Общество и език

Езикът на политическата коректност в България и ГерманияХристияна Христова / 9 – 19

Правдоподобията от таблоидитеМариуш Яницки / 20 – 24

Езикови контакти

За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думиБорис Парашкевов / 25 – 31

Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския езикСтоян Буров / 32 – 43

Преподаване на български език на чешки студенти паралелно с друг южнославянски езикЕлена Крейчова / 44 – 47

Език и норма

За кодификацията. Продължение на един подхванат на времето си разговорБоян Вълчев / 48 – 59

Език и реч

За някои особености на новината в популярната пресаМарийка Димитрова / 60 – 68

„Не мога да се съглася с Вас, че...“ Стратегии за изразяване на несъгласие в коментарните политически блоговеМария Грозева / 69 – 80

Методът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български езикСилвия Василева / 81 – 90

Българското словно богатство

Фраземи с компонент числително име в българската фразеологияВърбан Вътов / 91 – 98

Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския езикХристо Холиолчев / 99 – 105

Прякорни имена на севлиевци, казанлъчани и габровци през ВъзражданетоАнгел Ангелов / 106 – 108

Българското диалектно мỳга от палеолингвистична перспективаКорина Лешбер / 109 – 112

Година: 
2013
Том: 
19
Книжка: 
1