Skip to content Skip to navigation

Фондация

Фондация „Проф. д-р Максим Младенов – Общество за изследване на българската народна реч" 

Адрес: 

бул."Цар Освободител" 15  Софийски университет „Св. Климент Охридски〞  ст. 176а  тел. 9308-393