Skip to content Skip to navigation

Година I / 1995, книга 4

Кирил Мирчев – Стойко Стойков / 6–8

Кирил Мирчев (1902 – 1975) – Петър Илчев / 9–10

 

Из историята на българския език

Тайнописи в средновековните славянски ръкописи – Татяна Славова / 11–13

Няколко ранни ориенталски заемки в българския език – Татяна Лекова / 13–16

Някои стари думи за 'любов' и 'секс' – Боряна Велчева / 16–17

Старобългарското платець 'половинка' – Боряна Велчева / 18

Една старинна българска дума – Ангелина Даскалова / 18–19

Страдателен залог в Савина книга – Боян Николаев / 19–21

 

Езикът и обществото

За езика на богослужението в българските православни храмове – Христо Първев / 22–26

 

Езикова култура

Романя не е РумънияСтефан Брезински / 27–28

Дадох, предадох, а не дадъх, предадъхМаксим Сл. Младенов / 29

Убийство по поръчка – Русин Русинов / 29–30

 

Българското словно богатство

За две лексикално-семантични гнезда с корени чѧп- и чеп- – Елена Каневска-Николова / 31

Названия на пързалка в българските говори (Словообразувателен аспект) – Елена Кяева / 32–33

Знаете ли, че ... – Андрей Бояджиев / 34

Из словното богатство на българските говори – Василка Радева / 34–35

 

Етнокултура и реч

Народният календар, отразен в народните вярвания – Мария Китанова / 36–38

 

Представяме

Живко Бояджиев. Увод в езикознанието (помагало за студенти). – Пловдив, Изд. „Христо Г. Данов“, 1995, 245 с. – Владимир Жобов / 39–40

Мая Байрамова. Етюди за съюзите в Троянския дамаскин. Библ. „Слово и символ“ № 1. Изд. „Агато“. С., 1996, 202 с. – Руселина Ницолова / 41–42

свои ѧзыкъ. Старобългарски текстове. Христоматия за университетите. Съст. Татяна Славова, Иван Добрев. С., 1995, 190 с., изд. „График“ – Константин Мечев / 43–44

 

Хроника

Учени уважиха паметта на проф. Кирил Мирчев с конференция – Августа Манолева / 45–47

Година: 
1995
Том: 
1
Книжка: 
4