Skip to content Skip to navigation

Година XVIII / 2012, книга 1

Кой може да пише думи на водата?Роланд Марти / 5–13

 

Езиковедска българистика

Перифразата като дескрипцияВитка Делева / 14–25

 

Общество и език

Шест думи за кандидат президентиНадежда Михайлова-Сталянова / 26–30

Терминологични европеизми от областта на опазването на околната средаИлияна Генев-Пухалева / 31–34

 

Етнокултура и реч

Лексикалната репрезентация на концептите село и град в българския езикМарияна Витанова / 35–39

Аномалията като белег за нечистота в българската култура и езикКалина Мичева-Пейчева / 40–43

 

Езикова култура

За личното име СидонияХристо Холиолчев / 44–45

Износване на думатаКонстантин Попов / 46

 

Българският език и неговите диалекти

Словообразуването (nomina attributiva) по признака 'подобен, сходен, присъщ'Христо Холиолчев / 47–51

 

Език и стил

За последното стихотворение „Вяра〞на Христо СмирненскиКонстантин Попов / 52–53

 

Представяме

Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени именаВасилка Радева / 54–56

Българска реч и писмо. Да говорим и пишем правилно. Христо БрезинскиКина Вачкова / 57–60

Нови страници. Български език като чужд за напредналиЙорданка Велкова / 61–64

Неугасимият пламък. Константин Попов.Христо Черняев / 65–67

 

Имена в българската наука

Ad honorem проф. д.и.н. Боряна ВелчеваТатяна Илиева / 68–71

В памет на професор д-р Карл ГутшмитТодор Бояджиев / 72–74

 

Хроника

Професор Роланд Марти почетен доктор на Софийския университет – Панайот Карагьозов / 75–76

Международна славистична конференция в Московския държавен университетТодор Бояджиев / 77–80

Година: 
2012
Том: 
18
Книжка: 
1
Ключова дума: