Skip to content Skip to navigation

Година XVIII / 2012, книга 2

Книгата – вечен извор на знаниеКонстантин Попов / 5–7

 

Общество и език

Метафориката в политическия езикНадежда Михайлова-Сталянова / 8–16

Дихотомия в езика на правотоИлияна Генев-Пухалева / 17–21

 

Етнокултура и реч

Концептуализация на понятието болест в българския езикЖана Стойчева / 22–30

Растителният (вегетативният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция свой – чуждМария Китанова / 31–37

Названия за сватбени дарове с български произход в румънския езикВасилка Алексова / 38–45

 

Българският език и неговите диалекти

Названия за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския езикХристо Холиолчев / 46–53

 

Езикова култура

Колегата Иванова – учител, редактор, журналистНадя Ненкова / 54–58

 

Имена в българската езиковедска наука

Професор д-р Стойко Стойков. 100 години от рождението муХристо Холиолчев / 59–62

 

Представяме

За морала и отговорността пред езикаЙорданка Велкова / 63–65

Реч, етикет, културни традиции. Е. Хаджиева, А. Асенова, В. Шушлина, М. Каменова. ИК „Гутенберг“ 2012Владислав Миланов / 66–68

Година: 
2012
Том: 
18
Книжка: 
2
Ключова дума: