Skip to content Skip to navigation

Година II / 1996, книга 1

Актуални страници

Как не трябва да се говори и пише на български – Стефан Младенов / 5–8

Чуждите думи и езиковата култура – Василка Радева / 9–10

 

Езикова култура

За писмената езикова култура на младите българи. I част – Стефка Фетваджиева / 11–13

Правоговорна норма и диалектни влияния – Василка Радева / 13–15

За някои правни термини – Мария Григорова / 15–17

Да се примиряваме ли с някои грешки и недомислия. Законен или законов? – Надежда Андрейчина / 17–18

Правопис на някои сложни съществителни имена – Русин Русинов / 18–20

 

Из историята на българския език

Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. II част – Татяна Лекова / 21–24

Имало ли е „копринени свраки“? – Мария Рачева / 25–26

Как са пеели птиците? – Боряна Велчева / 26–27

Знаете ли че ... – Боряна Велчева / 27–28

 

Българското словно богатство

За добрата и злата сила на думите. I част – Емилия Пернишка / 29–31

Завера и за вярата – Стефан Брезински / 31–32

 

Език и реч

Сполучливи и несполучливи коминикативни актове – Пенка Баракова / 33–35

Умението да отказваме – Радка Влахова / 35–37

 

Имена в българското езикознание

Професор Стоян Стоянов на 85 години – Петър Пашов / 38–41

 

Представяме

Една българска нова граматика – Христо Първев / 42–43

 

Хроника

Андрейчинова научна сесия в Краков – Лили Лашкова / 44–45

 

Новоизлезли езикови трудове [1994-1995] – Таня Лекова / 47–47

Година: 
1996
Том: 
2
Книжка: 
1