Skip to content Skip to navigation

Година XVII / 2011, книга 1

Подражателство и посредственостЕвстати Бурнарски / 5-6

Етнокултура и реч

Концептът Бог в българските паремииНеда Павлова / 7-24

Българското словно богатство

Ако е гарга, да е рошава (семантика и сфера на употреба на някои фразеологизми в съвременния български език)Надежда Михайлова-Сталянова / 25-29

Семантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки езикМайя Гуновска / 30-37

Език и реч

Поглед към някои неуместни стратегии за отказ от покупкаИво Панчев / 38-41

Вторични значения на компаратива съобразно спецификата на релатива като част на речтаТаня Кирова / 42-50

Представяме

Поредицата „История и книжнина“ и средновековното схващане за история - Гергана Ганева / 51-55

Приносен труд по история на новобългарския книжовен език - Иво Братанов / 56-58

Книга за историята на българската книжовна норма и стиловите сполуки на българските радетели на словото от миналото - Маргарет Димитрова / 59-62

Първи българско-словенски и словенско-български разговорник - Метод Чепар / 63-66

А. Ефтимова - Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2010Надежда Михайлова-Сталянова / 67-68

Имена в българската наука

Професор Венче Попова на 80 години - Мария Китанова / 69-70

Година: 
2011
Том: 
17
Книжка: 
1