Skip to content Skip to navigation

Година V / 1999, кн. 2–3

Професор Стойко Стойков (1912–1969) – Тодор Бояджиев / 7–8

 

Актуални страници

Към фонетиката на българския книжовен език – Стойко Стойков / 9–15

За изговора на някои глаголни форми – Василка Радева / 16–17

Началото на Българския диалектен атлас тръгна от Странджа – Христо Първев / 18–24

Спомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас – Кирил Костов (Берлин) / 25–29

Из кореспонденцията между проф. д-р Стойко Стойков и проф. С. Б. Бернщейн – Редакция / 30–33

 

Общество и език

Мястото на славянските езици в обединена Европа – Карл Гутшмидт (Дрезден) – /34–39

Езиковата политика в Полша – Надежда Михайлова / 40–41

 

Българското словно богатство

 

Семантично-структурни паралели между глаголите виждам в български език и widzieć в полски език – Надежда Михайлова / 42–44

Към употребата на турските думи – Весела Кръстева / 45–49

Два текста от Ново село, Видинско – записал Стефан Брезински / 50

 

Българският език в училище

За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстуденстската писмена практика – Антония Замбова / 51–55

За сказуемното определение и за родноезиковото обучение – Ваня Г. Кръстанова / 56–58

Недовидяното – Георги Здравков / 59–60

 

Етнокултура и реч

Между мита и езика (За названието зуна, зуница в българския език) – Неда Павлова / 61–65

Ролята на традиционната народна култура за създаването и промените на названията на названията на дивите житвотни (за някои славянски наименования на жабата) – Ренета Александрова / 66–70

 

Представяме

Петър Пашов, Българска граматика. Издателска къща „Хермес“. Пловдив, 1999, 452 стр. – Йовка Тишева / 71–72

Българистиката в Лодзкия университет – Иванка Гугуланова / 73–74

 

Хроника

Научна конференция, посветена на проф. д-р Стойко Стойков – Георги Колев, Йовка Тишева / 75–78

Година: 
1999
Том: 
5
Книжка: 
2–3