Skip to content Skip to navigation

Година I / 1995, книга 3

Любомир Андрейчин – Стойко Стойков / 6–8

Слово, произнесено на тържествено събрание, посветено на 85-год. от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин и 53-год. от създаването на Института за български език – Димитър Андрейчин / 8–9

Когато бяхме студенти на професор Любомир Андрейчин – Христо Първев / 9–12

Личността на езиковеда като социолингвистически фактор за езиковата култура на обществото – Боримир Кръстев / 13–16

 

Бележки за езикова култура

За нашия език и езиковата ни култура – Любомир Андрейчин / 17–19

Тъй наречената „американизация“ на българския език – Венче Попова / 19–21

Грешки при писането и изговора на имена на духовници, патрони на български университети – Петър Пашов / 22–24

За употребата на възвратно личното местоимение СЕБЕ СИ – Мария Григорова / 25–26

Кой се подвизава „у дома“? – Калина Иванова / 26–27

За един съвсем излишен русизъм (безпардонен, безпардонно) – Димо Димов / 27–29

Замърсената ни публична комуникативна среда в огледалото на студентската писмена практика – Антония Замбова / 29–32

„Оторизиран“ дистрибутор – Русин Русинов / 32–33

 

Из историята на българския език

Диалектната основа на новобългарския книжовен език – Василка Радева / 34–36

Още два преписа на допълнението към „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски – Ралица Цойнска / 36–38

 

Българско словно богатстство

Игрите на смисъла – Емилия Пернишка / 39–41

Не обичам дълго кафе и русо кафе. Пия само късо кафе – Пенка Баракова / 41–42

Зимнина – Русин Русинов / 43

 

Представяме

Блажев, Б. В. Попова, Чудесата на детската реч. С., 1995, Тилия, 208 с. – Гергана Дачева / 44–45

Научна конференция, посветена на проф. Любомир Андрейчин – Йовка Тишева / 45–46

Година: 
1995
Том: 
1
Книжка: 
3