Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския 06.10.2013
Контакти 25.10.2014
Контактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич 11.10.2013
Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи 26.11.2013
Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката 06.10.2013
Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. 26.11.2013
Контрастивните граматики и проблемите на превода 06.10.2013
Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им 26.11.2013
Конференция в памет на Петър Илчев 04.10.2013
Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов 26.11.2013
Конференция в Полша по проблемите на езиковата комуникация 26.11.2013
Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България 26.11.2013
Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език 26.11.2013
Конференция Германците и българите в диалог 26.11.2013
Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология 26.11.2013
Конференция за българската разговорна реч във Велико Търново 26.11.2013
Конференция за Ян Гебауер в Прага 26.11.2013
Конференция и Кръгла маса върху проблемите при описване на средновековните богослужебни книги 11.10.2013
Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева 26.11.2013
Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици 26.11.2013
Конференция на Билатералната германистична комисия (ГДР/НРБ) по случай 500-годишния юбилей на Мартин Лутер 26.11.2013
Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите 26.11.2013
Конференция по въпросите на превода в Прага 26.11.2013
Конференция по лингвистика на текста 26.11.2013
Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава 26.11.2013
Конференция по проблемите на славянската стилистика, Ополе ’90 26.11.2013
Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи 26.11.2013
Конференция по словообразуване в славянските езици 26.11.2013
Конференция по социолингвистика 26.11.2013
Конференция по съпоставителна граматика на славянските езици в Познан 26.11.2013
Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага 26.11.2013
Конференция по теоретичните въпроси на марксисткото езикознание 26.11.2013
Конференция по теория на текста във Варшава 26.11.2013
Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва 26.11.2013
Конференция с международно участие 04.10.2013
Конференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век 26.11.2013

Pages