Skip to content Skip to navigation

Конференция и Кръгла маса върху проблемите при описване на средновековните богослужебни книги

TitleКонференция и Кръгла маса върху проблемите при описване на средновековните богослужебни книги
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМусакова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume{ХХХI}
Pagination85–89
Citation KeyМусакова2007
Subscribe to Syndicate