Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство 04.10.2013
За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител 10.06.2014
За един стилистичен похват в два среднобългарски превода на Лествицата от {ХІV} век 11.10.2013
За един субстратен пласт в разказа на свети Никола 26.09.2013
За един субстратен пласт в разказа на свети Никола 11.10.2013
За един съвсем излишен русизъм (безпардонен, безпардонно) 04.10.2013
За един тип модални конструкции в Учителното евангелие на Константин Преславски 11.10.2013
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 06.10.2013
За един характерен момент в компилативната дейност на Епифаний Премъдри 11.10.2013
За една мнима живописна успоредица на личности, познати от Храбровата апология 11.10.2013
За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец) 02.01.2014
За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по 16.12.2013
За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий 11.10.2013
За една старинна дума в ръкопис 289 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София 08.01.2014
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 06.10.2013
За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) 06.10.2013
За една чудотворна икона в Търновград от {ХІV} век 11.10.2013
За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх 11.10.2013
За едно предисловие към Псалтира 11.10.2013
За едно роднинско название и връзката му с традиционната духовна култура 04.10.2013
За едно споменаване на триезичници в Битолския триод 02.01.2014
За езика на Битолския триод 11.10.2013
За езика на богослужението в българските православни храмове 04.10.2013
За езиковия контакт между системи с различна структура 06.10.2013
За етапите в развитието на Преславската преводаческа школа (Отново за Супрасълския сборник) 08.01.2014
За етимологичната памет на вила и самодива – названия на най-популярният женски митичен персонаж в българската народна култура 14.03.2015
За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето 30.05.2014
За значението и употребата на бивш и бъдещ 04.10.2013
За значението на интонационния избор 07.05.2010
За значението на предложните съчетания в българското изречение 24.10.2014
За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г 26.09.2013
За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г 11.10.2013
За изговора на някои глаголни форми 04.10.2013
За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика 04.10.2013
За изразяването на емоциите при човека и животните 03.04.2015
За изразяването на някои семантични отношения в българското изречение 15.03.2015

Pages