Skip to content Skip to navigation

За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето

TitleЗа закона и благодатта, за Луната и за Слънцето
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2007
AuthorsХристова, И
Book TitleРеката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева
Pagination61-70.
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyХристова2007
Subscribe to Syndicate