Skip to content Skip to navigation

За изразяването на емоциите при човека и животните

TitleЗа изразяването на емоциите при човека и животните
Publication TypeBook
Year of Publication2003
AuthorsДарвин, Ч
TranslatorЯнакиев, К
PublisherЛИК
Place PublishedСофия
Citation KeyДарвин2003
Subscribe to Syndicate