Skip to content Skip to navigation

За значението на предложните съчетания в българското изречение

TitleЗа значението на предложните съчетания в българското изречение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsНицолова, P
EditorКоева, С
Book Title Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение
Series TitleVerba magistri. Съвременен български език. Синтаксис
Pagination141–152
PublisherСема РШ
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9548021676
Citation KeyНицолова2005
Subscribe to Syndicate