Skip to content Skip to navigation

За етапите в развитието на Преславската преводаческа школа (Отново за Супрасълския сборник)

TitleЗа етапите в развитието на Преславската преводаческа школа (Отново за Супрасълския сборник)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsМирчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue4
Pagination3–23
Citation KeyМирчева2011
Subscribe to Syndicate