Skip to content Skip to navigation

За етимологичната памет на вила и самодива – названия на най-популярният женски митичен персонаж в българската народна култура

TitleЗа етимологичната памет на вила и самодива – названия на най-популярният женски митичен персонаж в българската народна култура
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsПавлова, Н
JournalБългарска реч
Volume11
Issue2
Pagination37–41
Publication Languagebul
Citation KeyПавлова2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate