Skip to content Skip to navigation

За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец)

TitleЗа една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПопов, Г
Book TitleНѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител
Pagination288–301
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Citation KeyПопов2005b
Subscribe to Syndicate