Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
За словосъчетанието духовен педераст 03.02.2016
За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие 11.10.2013
За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита 11.10.2013
За списанието 02.02.2016
За списанието 14.11.2022
За споделянето на чуждата култура 05.12.2014
За спокойствието на духа 04.04.2015
За среднобългарския протограф на Градския закон според Мерило Правилное от втората половина на XIV век 26.09.2013
За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) 06.10.2013
За съвременното състояние на използването на новите информационни технологии при преподаването на руски език 12.07.2009
За съгласуването на времената в италианския и българския език 06.10.2013
За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език 26.10.2013
За сюжета, обединил изображенията на Богородица и евангелиста св. Йоан Богослов върху Погановската икона 11.10.2013
За термините оброк и курбан в българския език 22.02.2016
За техниката и материалите в украсата на Добрейшовото четвероевангелие 04.04.2015
За типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните ръкописи 11.10.2013
За типологичната специфика на българския език 06.10.2013
За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски 22.02.2016
За титлата на Йоан-Екзарх – „Екзарх Български“ 11.10.2013
За третоличното окончание -тъ в историята на българския език 11.10.2013
За три неизвестни ръкописа на Софроний Врачански 11.10.2013
За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат 11.10.2013
За украсените в Blütenblattstil ръкописи от Х век – евангелията Berat 4 и Vlorë 5 от Държавния архив в Тирана 08.01.2014
За употребата на възвратно личното местоимение СЕБЕ СИ 04.10.2013
За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) 06.10.2013
За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция 06.10.2013
За употребата на местоименията ти и вие като форми на обръщение в интерсубективното общуване 19.10.2014
За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език 06.10.2013
За условността на понятието „време“ в старобългарската агиография 11.10.2013
За фонологичната система в старобългарски 11.10.2013
За формалния и семантичния характер при определянето на народните умотворения от преходен тип 14.03.2015
За фрагментите от глаголически ръкописни мисали в Словения 11.10.2013
За фразеологизацията и някои нови модели при възникването на новите фразеологизми 14.01.2018
За функционалната част на библейската картотека 11.10.2013
За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език 06.10.2013
За Хайтов и неговите герои („Дервишово семе“ – размисли) 04.10.2013

Pages