Skip to content Skip to navigation

За една старинна дума в ръкопис 289 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София

TitleЗа една старинна дума в ръкопис 289 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue1
Pagination17–23
Citation KeyТотоманова2011
Subscribe to Syndicate