Skip to content Skip to navigation

За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика

TitleЗа изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsЗамбова, А
JournalБългарска реч
Volume5
Issue2–3
Pagination51–55
Publication Languagebul
Citation KeyЗамбова1999
Subscribe to Syndicate